Sortie op d’Äispist (zu Beefort)

Dee leschten Donneschdeg virun der Vakanz sinn d’Kanner aus dem Internat Ste Marie op Beefort op d’Äispist gefuer.

Trotz däer enger oder anerer bloer Plaz war d’Stëmmung ganz gutt :-)

An der Buvette konnten déi jonk Äisleefer nees Kraft tanken a sech opwiermen.

Prost
Eng kléng Stärkung an der Buvette
18. Januar 2019