fr

Mäi Liewen am Grupp

Well mir zu esou vill Kanner am Internat sinn, mussen et Regele ginn. Déi Regelen si wichteg, mee si nerven awer och heinsdo. Wann et déi Regelen awer net géinge ginn, da wär et voll chaotesch a mir géinge méi Zäit mat streide verbrenge wéi mat spillen. Well et vill Regelen am Internat ginn, stinn se iwwerall wou mir eis ophalen, fir dass mir ëmmer drun erënnert ginn.
Mir hunn och Wahlen, wou mir e Kand wiele kënne, deen dann dat ganzt Joer sech mam Direkter an den Erzéier zesumme setzt, fir iwwert eis Iddien a Virschléi schwätzt. Dat ass eng gutt Saach, well mir an eis Wënsch eescht geholl ginn.

4. Dezember 2018