fr

Léieren

An der Etude ginn Hausaufgabe gemaach a sech op Tester virbreed.
Et gi 5 Gruppen mat jeweils engem Referenzerzéier. De Referenzerzéier steet a Kontakt mat der Schoul a mat den Elteren.

All Etude riicht sech op d’Bedürfnisser vum jeweilege Grupp.

Etude vum Cycle 4.2

4. Dezember 2018