Froen déi d’Kanner hunn

Dierf ech mäi Petzi mat an d’Internat huelen?
Natierlech dierfst du däi Petzi mat an d’Internat huelen. Du muss just gutt op en oppassen.

Dierf ech Pousteren a menger Kummer ophänken?
Du dierfs Pousteren an denger Kummer ophänken, du dierfs alles matbréngen fir dass du dech esou wuel ewéi méiglech fills. Kläer dat am Viraus awer mat dengem Referenzerzéier a pass drop op, dass däin Zëmmernoper sech net vun denge Saachen, déis du matbréngs, gestéiert fillt.

Dierf ech een Handy mat an d’Internat bréngen? D’Internat stellt dir en Handy zur Verfügung, mat deem Handy kanns du owes denger Famill uruffen oder ugeruff kréien. Du dierfs och däin eegenen Handy matbréngen, et dierf just kee Smartphone oder en Handy mat Kamera sinn!

14. Dezember 2018