fr

Eist Team

D’Internat Sainte Marie gëtt geleet vun der Madame Bassing Isabelle. Zesummen mat 10 Erzéier an Erzéierinnen, enger Psychologin, begleeden an ënnerstëtzen se d’Kanner an hirem Alldag.

Directrice
Mme Bassing Isabelle
isabelle.bassing internats.lu

Attachée à la direction
Mme Niederweis Manon
manon.niederweis internats.lu

Educateurs an Educatrices :
M Becker Frank
M Weiler Mike
M Kauth Joel
Mme Frohnen Svetlana
Mme Klein Nathalie
Mme Schenke Malika
Mme Barthel Marianne
Mme Weber Sandra (congé de maternité)
Mme Scholtes Elisabeth
M Charel Hentges (ersetzt d’Mme Sandra Weber)

Psychologue:
Mme Clos Julia (Congé de maternité)
Mme Afonso Joyce (ersetzt d’Mme Clos Julia)

4. Dezember 2018