fr

Ech si wichteg

Am Internat kommen ech an e Grupp. Em dee Grupp këmmert sech ëmmer dee selwechten Erzéier, dee gëtt Referenzerzéier genannt. Wann ech traureg, rose sinn oder soss eppes hunn wou et mir net gutt geet, da kann ech mat mengem Referenzerzéier driwwer schwätzen. Ech kann awer och bei en aneren Erzéier goen fir deem iwwert meng Suerge schwätzen. Net nëmmen déi net esou gutt Saachen kann ech mam Referenzerzéier beschwätzen, mee och déi gutt an déi witzeg Saachen. Wann ech mech net traue fir mat engem Erzéier ze schwätzen, da ginn ech bei eis Psychologin, déi heescht Julia. Eigentlech ass jidderee fir mech do jiddereen huet en oppent Ouer fir mech, ob et de Kach, d’Botzfra oder den Techniker ass.

A well ech esou wichteg sinn, setzen d’Kanner aus dem Internat sech fir eis Interessen an. Dofir waren och bei eis am Internat Ste Marie Wahlen dëst Joer.
9 Kandidaten a Kandidatinnen hunn sech Gedanken driwwer gemaach, at si am Internat wëllen änneren.

4 vun deenen 9 Kandidate si gewielt ginn.

4. Dezember 2018