News

De Kleeschen huet de Kanner den Entrée fir den Adventszirkus geschenkt.
De 4. Dezember war et dunn esou wäit.

Den 30. November 2018 koum den Kleeschen an d’Internat.